Waarom het belangrijk is om een balans te hebben tussen je 3 intelligenties?!

De visie van CrossFit TX is dat je lichaam en geest in balans moeten zijn om het ‘gewenste doel’ te behalen. Bij ons draait het er niet zo zeer om of je de beste wordt in bv deadliften, of je de snelste marathonloper wordt, of dat je de meeste pull-ups kan maken etc.

Het gaat er met name om hoe jij daarmee omgaat en welk gevoel je daarbij hebt. Ons doel bij CrossFit TX is dat iedereen op een zo hoog mogelijk gezondheidslevel komt en dat iedereen TROTS op zichzelf is. De emotionele kant van onze leden vinden wij net zo belangrijk als de fysieke kant. Want zonder de emotionele kant kan er geen ‘WIL’ zijn om fysiek iets te veranderen.

Knowing a great deal is not the same as being smart; intelligence is not information alone but also judgement, the manner in which information is coordinated and used.”

Carl Sagan

Als men trots kan zijn op hetgeen men doet of heeft gedaan, is de kans op verdere successen vele malen groter. Wees eens wat minder kritisch op jezelf, gun jezelf eens een paar fouten, kijk niet naar anderen maar vooral naar jezelf. Elke stap in kennis/ervaring is een stukje dichter bij je doel. Want fouten, het beoefenen, de rust pakken etc. zijn allemaal ervaringen en volgens onze visie draait het daar alleen om. Deze ervaringen laten je groeien als mens waardoor je de volgende keer makkelijker dingen oppakt als die weer eens op je pad komen.

Waarschijnlijk heb je al vaker gehoord dat intelligentie wordt aangeduid met “IQ” oftewel voluit geschreven “Intelligentie Quotiënten“. Makkelijk vertaald is een IQ een test/opsomming/verdeling waaruit je intelligentie wordt ‘gemeten’. Niet alleen je IQ (Rationele Intelligentie) is te meten maar ook je EQ (Emotionele Intelligentie) en je FQ (Fysieke Intelligentie)

Rationele Intelligentie (IQ)

We starten met de rationele intelligentie. Het IQ is algemeen bekend en zorgt ervoor dat je logische en strategische problemen kunt oplossen. Het is het vermogen om rechtlijnig, in reeksen en objectief te kunnen denken. Het is, in tegenstelling tot de andere intelligenties, gangbaar om deze te testen. Een IQ tussen de 90 en 110 wordt als gemiddeld beschouwd.

 • Intellect
 • Logica
 • Zorgen
 • Overtuigingen

Emotionele Intelligentie (EQ)

Het EQ heeft betrekking op je emotionele intelligentie. Hierbij gaat het om vermogens als omgaan met en bewust zijn van je emoties door middel van expressie, zelfkennis en empathisch vermogen.

Omdat dit gerelateerd is aan je persoonlijke beleving is het lastiger te meten. Zo zullen we als mensen al snel ervaren dat de één wat makkelijker in de omgang is dan de ander. Immers, wie zich bewust is van zijn emoties zal ze minder snel klakkeloos op een ander projecteren.

Voor veel mensen brengt het EQ zowel talenten (zoals expressie via creativiteit, zelfkennis via zelfreflectie en empathisch vermogen) alsook uitdagingen met zich mee (zoals eigen emoties in balans brengen, onderscheid maken tussen je eigen emoties en die van de ander, en bij jezelf blijven ongeacht de emotie van de ander).

 • Vertrouwen
 • Gevoelens
 • Verbinding
 • Empathie

fysieke intelligentie (FQ)

De FQ, de fysieke intelligentie. Deze wat miskende vorm van intelligentie is van essentieel belang. Je lichaam is je voertuig waardoor je mens kunt zijn. Het is de basis waardoor alle andere intelligenties kunnen functioneren in de materie: je IQ, je EQ .

Je FQ handelt uit een overlevingsdrang en signaleert wanneer je lichaam voedsel nodig heeft, wanneer je iets prettigs of juist niet prettigs meemaakt (vlinders in je buik, buikpijn van de spanning) en wanneer het rust nodig heeft. Deze intelligentie vormt meteen ook de meest belangrijke uitdaging voor veel mensen.

Jouw eigen basisbehoeften als eten, waarschuwingssignalen in je lichaam over bepaalde mensen/situaties, voldoende rust en aanwezig zijn in je lichaam staan meestal niet op de eerste plaats. Wanneer je je hier bewust van bent en je jezelf traint in het luisteren naar je lichaam hoeft dit zeker geen uitdaging te blijven!

 • Gezondheid
 • Beweging
 • Voeding
 • Ontspanning

De intentie van deze blog is om inzicht te geven in wat ECHT voor jou belangrijk is! Zorg dat je alle intelligenties op een lijn hebt zitten en dat je TROTS op jezelf kan zijn. Dit doe je door de signalen op te vangen… Je hoort wel vaker mensen zeggen: “Luister naar je lichaam”. Dit zeggen ze meestal als men zich niet lekker voelt of als het lichaam niet optimaal voelt om weer volledig aan de bak te gaan met sporten. Dit stuk gaat met name over de FQ. Maar door logisch na te denken (IQ) en te luisteren naar het onderbuikgevoel (EQ) kan jij betere beslissingen maken voor jezelf.

Dit doe je niet zomaar, want als je de meeste signalen hebt genegeerd in je leven moet je ook niet verwachten dat je het nu opeens goed doet en dat het altijd goede resultaten oplevert. Het is ook een proces waar je doorheen moet en het is dus ook trainbaar.

Succes met het zoeken naar de juiste lijn… Het belangrijkste is dat jij je BALANS hebt gevonden.

anderen bekeken ook